News Update

News in Asia

การย้ายถิ่นฐานของไทยเตือนคูเวต

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะออกคำเตือนไปยังคูเวตแอร์เวย์สเพื่ออนุญาตให้ซาอุฯ ราห์ฟโมฮัมเหม็ดอัล – คูนันเดินทางไปยังกรุงเทพฯแม้ว่าเธอจะมีเอกสารการเดินทางไม่เพียงพอก็ตาม พล. ต. ท. สุรเชษฐ์หักปานกล่าวในวันพุธว่าเขาวางแผนที่จะมีกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้มานานกว่า 40 ปีที่ผ่านมา กฎหมายควรเพิ่มบทลงโทษสำหรับสายการบินที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น

รวมถึงตั๋วไปกลับสำหรับผู้โดยสาร หัวหน้าสำนักอ้างถึงกรณีของ Al-Qunun อายุ 18 ปีซึ่งบินกับสายการบินคูเวตแอร์เวย์ไปยังกรุงเทพเมื่อวันที่ 5 มกราคม
เธอถูกควบคุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากพ่อของเธอเตือนสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเทพฯว่าเธอหนีครอบครัวไปเที่ยวคูเวต ในระหว่างการคุมขังเธอทวีตว่าเธอต้องการเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อแสวงหาที่หลบภัยเนื่องจากครอบครัวของเธอถูกทำร้ายและถูกบังคับให้แต่งงาน


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*