News Update

News in Asia

สมช.ไม่ประมาทเกาะติดสถานการณ์ถล่มซีเรียใกล้ชิด ประเมินเป็นระยะ

เลขาธิการสมช.เผยนายกฯยังไม่สั่งการใดๆ ฝ่ายมั่นคงไม่ประมาทเกาะติดสถานการณ์สหรัฐฯถล่มซีเรียใกล้ชิดประเมินเป็นระยะ ท่าทีไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศ

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวถึงการที่กองทัพของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรปฏิบัติการโจมตีทางทหารกับประเทศซีเรียว่า ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ ซึ่งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษ แต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องติดตามอยู่แล้ว ทั้งนี้เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในภาพรวมทั่วโลก เพราะมีประเทศมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ น้ำมันและตลาดหุ้น

“ขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีคำสั่งใดๆ เพิ่มเติมนอกจากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นยังคงต้องประเมินต่อไป ดูว่ามีความตรึงเครียดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ และไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ(ยูเอ็น)การดำเนินการต่างๆจะยึดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสีย อยากให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลั้น สำหรับสถานการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ถ้ามองแง่ดีไม่น่าจะมีเหตุรุนแรงมากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ประชาชนวิตกจนมากเกินไป”พล.อ.วัลลภกล่าว.-สำนักข่าวไทย


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*